Denge Rehabilitasyonu için Ev Egzersiz Programı

Yatar Vaziyette Göz Hareketleri


Yatar vaziyette baş hareketleri


Oturur vaziyette göz hareketleri


Oturur vaziyette baş hareketleri


Oturur vaziyette omuz hareketleri


Oturur vaziyette iken eğilip kalkma hareketleri


Ayakta iken göz hareketleri


Ayakta iken baş hareketleri


Ayakta iken oturup kalkma hareketleri


Ayakta iken top oynama hareketleri - 1


Ayakta iken top oynama hareketleri - 2


Gözler açık kapalı yürümek ve baş hareketleri


Merdiven çıkıp inme - Gözler açık kapalı


Brandt Daroff Egzersizleri - Tedaviye dirençli pozisyonel baş dönmeleri için