Deniz Tutması

Aslında deniz tutması sorunlarında da mekanizma araç tutmasına benzerdir. Beyinde yanlış algılama süreci benzer şekilde gelişmektedir. Ancak denizde referans noktasının araçta olduğu gibi var olmaması sorunu arttırmaktadır. Karaya paralel seyreden bir deniz taşıtında kara noktaları referans teşkil etmektedir. Yani kara tarafına bakmakla yakınmalar azalmaktadır. Ancak denizin ortasında ve kara parçasından uzak seyreden deniz taşıtında referans noktasının kalmaması koşulları zorlaştıran nedendir. Tıpkı araç tutmasında olduğu gibi deniz tutmasında da benzer alıştırma uygulamaları yapmaktayız.

Desensitizasyon tedavisi, görsel vestibüler çelişmeleri (konflikt) adapte edecek optokinetik uygulamalar, gerçekçi ortamda psikolojik etkileme yöntemleri bu maksatla sanal gerçeklik ortamında uyguladığımız tedavi şekilleridir.