Görsel ve postüral doğal hareketli çevre simülasyonu: Bir Metro simülasyonu

Denge bozukluğu olan kişiler kalabalık yerlere girmekten daima çekince duyarlar. Baş dönmesi hissini arttırdığını belirtirler. Metro gibi kapalı ve kalabalık yerler hem vestibulo-oküler ve hem de vestibülo-spinal refleksleri uyararak dengenin yeniden yapılandırılmasına önemli katkıda bulunur. Sanal gerçeklik ortamı buna mükemmel biçimde hizmet eder.