Zorlaştırılmış görsel refleks simülasyonu: Baş hareketi ile görmenin odaklanması

Özellikle görme-denge organı arasındaki reflekslerin uyarılmasının dengenin yeniden yapılandırılmasında büyük önemi vardır.